Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Độ cao chính xác của đỉnh Fansipan là 3147,3 mét

    16:06 - 26/06/2019

    Độ cao này chênh hơn 4 mét so với kết quả vẫn được sử dụng chính thức trên nhiều tài liệu từ 110 năm qua là 3.143 mét do người Pháp đo đạc vào năm 1909.