VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Từ năm 2016 đến nay, TPHCM huy động gần 11.800 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững.