Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM triển khai thanh toán học phí, viện phí qua tài khoản

    08:17 - 14/09/2019

    (VOH) - TPHCM sẽ hoàn thành việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục trước tháng 12/2019.