Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bình Phước rà soát toàn bộ các dự án giao thông BOT

    03:58 - 09/05/2018

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.