Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhật muốn Việt Nam đẩy nhanh thanh toán cho nhà thầu dự án metro số 1

    19:45 - 26/04/2019

    Đại sứ Nhật Bản cho rằng Việt Nam đang ở giai đoạn đón nhận cả cơ hội, thách thức trong đầu tư, phát triển.