Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dự báo triều cường tại TPHCM đầu tháng 12/2018

    10:52 - 02/12/2018

    (VOH) - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8-9/12, vượt mức báo động 3.