Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

    05:56 - 16/01/2019

    (VOH) - Đó là chỉ đạo trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.