Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trộm 100 lượng vàng, lấy luôn đầu thu dữ liệu camera xóa dấu vết

    06:49 - 07/10/2018

    Sau khi lấy trộm khoảng 100 lượng vàng, nghi phạm lấy đầu thu dữ liệu camera. Tiệm vàng còn có camera dự phòng nên vẫn còn bằng chứng ghi lại toàn bộ quá trình bị trộm.