Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề xuất tăng thời gian làm thêm tối đa hàng năm từ 200 giờ lên 300 giờ

    10:28 - 23/08/2019

    (VOH) - Ngày 23/08, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) diễn ra buổi hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Lao động.