VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 03 tháng 7 năm 2019, đường Phạm Thế Hiển và đường Bông Sao sẽ rào chắn thi công.