Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Internet Banking là gì? Những lưu ý khi sử dụng E-Banking

    18:40 - 24/10/2019

    Internet banking là một bước tiến mới của các ngân hàng cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin. Với Internet banking một số giao dịch sẽ được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn.