VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Da đủ màu và tiếng kêu đặc biệt, loài ếch có tên Hyloscirtus japreria sống ở những con suối trên độ cao 1.000 mét.