Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Các nước Tây Phi chuẩn bị đưa đồng tiền chung vào lưu thông

    10:58 - 30/06/2019

    Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi đã thống nhất đưa đồng tiền chung mang tên "ECO" và đưa vào sử dụng trong năm 2020.