Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khởi động chương trình Én Xanh 2019

    10:40 - 06/08/2019

    (VOH) - Én Xanh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 và đã tìm kiếm được 88 sáng kiến, giải pháp kinh doanh đột phá trong các vấn đề về xã hội và môi trường.