VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Cuộc thi English Champion 2019 được tổ chức bởi IvyPrep Education và iSMART Education chính thức khởi tranh và mở cổng đăng ký hôm nay, 18/12.