Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm Filter trong Excel nhanh chóng và hiệu quả nhất

    14:13 - 04/11/2019

    ( VOH ) - Hàm Filter trong Excel là một hàm được sử dụng để lọc dữ liệu theo một hoặc nhiều điều kiện đưa ra. Giúp sử dụng dễ dàng, đơn giản, tiết kiệm thời gian.