VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Nhân viên bảo vệ tên Long chết tại trụ sở Công ty cổ phần viễn thông FPT với nhiều vết đâm trên người.