Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chém chết người chỉ vì mượn mũ bảo hiểm quên không trả

    20:18 - 21/05/2019

    Khi đến chòi rẫy của anh Hiền, Danh dựng xe cách chòi khoảng 10m, lấy con dao rựa từ tay Vay rồi một mình đi vào chòi kêu Hiền trả mũ bảo hiểm...