VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Đồng Euro tăng lên về dữ liệu niềm tin tiêu dùng cho thấy đà mạnh mẽ trong nền kinh tế của khu vực. Trong khi đó, giá USD vẫn chưa thoát đáy 3 năm.