VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - USD sau khi chạm đỉnh 3 tháng vào hôm qua, đã giảm nhẹ 0,15%