VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá vàng thế giới bật tăng do chỉ số USD giảm mạnh.