Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiều điểm mới tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 2019

    09:59 - 26/02/2019

    Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm Vàng lần thứ tư năm 2019 được tổ chức với nhiều điểm mới so với ba mùa giải trước.