Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán

    06:49 - 06/03/2019

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.