Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngày 10/4/1975: Tiếp tục đột phá Xuân Lộc, mở rộng địa bàn kiểm soát

    06:15 - 10/04/2020

    (VOH) - Sáng ngày 10/4/1975, chúng ta tiếp tục đột phá thị xã Xuân Lộc và mở rộng diện kiểm soát trong thị xã. Địch điều thêm Liên đoàn biệt động quân tăng viện cho Xuân Lộc.