VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đánh giá, tỷ lệ giải quyết hồ sơ của TPHCM hiện nay quá lớn, một cán bộ giải quyết 100 hồ sơ/ngày.