Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức

    22:22 - 30/05/2017

    3 tháng sau khi được bổ nhiệm, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Mike Dubke nói rằng ông đã từ chức vào ngày 18/5.