Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cách làm giảm dung lượng file Excel

    19:16 - 22/09/2019

    Trong công việc hàng ngày, chúng ta đều phải sử dụng excel để làm. Tuy nhiên, có một vài file excel cứ bị tăng dung lượng không kiểm soát gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc của chúng ta.