Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử

    16:10 - 13/03/2019

    Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm gửi danh sách, đề nghị các trường gọi 64 em bị loại ra vì gian lận nhập học bổ sung, còn cách nào cho phù hợp về chuyên môn sẽ tính toán.