Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hình thành cộng đồng hợp tác trong giáo dục đại học

    16:43 - 13/11/2019

    (VOH) - Hội thảo 'Nâng cao chất lượng thực tiễn giáo dục đại học: kinh nghiệm sử dụng nghiên cứu định tính, sáng tạo trong các bối cảnh quốc tế’