Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM duy trì và phát triển mạng lưới truyền thông - giáo dục sức khỏe tới 100% cơ sở y tế

    19:24 - 15/03/2019

    (VOH) - Chiều 15/3, Trung tâm truyền - Giáo dục sức khỏe (Sở Y tế TPHCM) đã tổng kết hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe ngành y tế năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.