Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tước hết chức vụ trong giáo hội của sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

    19:22 - 14/07/2019

    Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bãi nhiệm các chức vụ do Đại đức Thích Trúc Thái Minh phụ trách sau khi nghe báo cáo chi tiết về việc ở chùa Ba Vàng.