Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoài Linh, Xuân Bắc, Thu Quỳnh và nhiều nghệ sĩ được tôn vinh

    14:15 - 04/01/2020

    (VOH) - Lần đầu tiên, Cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Tôn vinh các nghệ sĩ của năm.