Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được giữ gìn rất tốt

    07:24 - 19/07/2019

    (VOH) - Đó là kết luận của Hội đồng khoa học y tế tại buổi làm việc kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.