VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Loài giun đất có tên là Giant Gippsland ở Australia được coi là loài giun đất lớn nhất thế giới.