Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cách định dạng ngày tháng trong Excel

    12:04 - 24/09/2019

    Việc định dạng ngày tháng đúng trong Excel có thể rút ngắn thời gian nhập liệu vào bảng tính cũng như làm cho số liệu được thống nhất và dễ dàng kiểm tra.