Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khái niệm và các dạng toán phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

    14:09 - 11/10/2019

    Tiếp tuyến của đồ thị hàm số là 1 đường thẳng chỉ giao với đồ thị tại một điểm. Vậy làm sao để tìm được điểm đó và viết ra phương trình của đường thẳng đó, qua bài viết sau, chúng ta cùng tìm ...