Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hạn chế internet thì ‘không chơi được với ai’

    08:16 - 14/11/2017

    Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng dòng chảy thông tin như hệ tuần hoàn, chặn internet thì càng lạc hậu, không chơi được với ai.