VOH default thumbnail
 - 
Khác hẳn với hình ảnh chuyên nghiệp và tập trung diễn xuất trong MV, phía sau hậu trường Noo Phước Thịnh lại đáng yêu như trẻ con khiến fan thích thú.