Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dự án chống ngập chậm tiến độ, chưa hiệu quả: Cần chỉ ra trách nhiệm cụ thể

    08:21 - 13/07/2019

    (VOH) - Đa số các dự án bị chậm tiến độ, một số mục tiêu như giải quyết các tuyến ngập do mưa, triều;... sẽ khó có thể đảm bảo theo kế hoạch đề ra.