Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trên 1 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

    20:37 - 21/02/2019

    Đa số ý kiến cho rằng dự thảo Luật được xây dựng công phu, về cơ bản đã thể chế hóa được các quan điểm, đường lối của Đảng và cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013.