Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

    10:03 - 10/04/2020

    (VOH) - Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.