VOH default thumbnail
 - 
Công văn khẩn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục nói đây là hành vi không chấp nhận được, cần được làm rõ, xử lý nghiêm.