Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoa ưu đàm là gì? Ý nghĩa của loài hoa đặc biệt này

    08:00 - 10/09/2019

    Hoa ưu đàm thường gắn liền với kinh Phật. Theo Phật giáo, hoa ưu đàm khi xuất hiện là biểu tượng của những điềm lành, là báo hiệu của Pháp Luân Thánh Vương. Có nghĩa là Di Lạc xuất hiện trên ...