VOH default thumbnail
 - 
Ngày 19/6/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng.