Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vụ học sinh lớp 1 đứng ngoài nắng vì đi học sớm: Phê bình cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh

    09:19 - 22/05/2020

    Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đều nhận lỗi đã không linh hoạt và nóng vội trong trao đổi thông tin, dẫn đến hiểu lầm.