Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Định lượng kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân

    12:26 - 20/08/2019

    Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.