Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xóa tên 'nhà báo quốc tế' khỏi danh sách thỉnh giảng Học viện Báo chí

    05:49 - 08/05/2019

    Viện Báo chí, Học viện Báo chí và tuyên truyền vừa có báo cáo giải trình gửi đến Hội Nhà báo Việt Nam và học viện về việc mời 'nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn làm giảng viên thỉnh giảng.