Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị

    06:19 - 26/06/2019

    Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch CD (từ 24 - 28/6/2019 và từ 29/7 - 18/8/2019).