Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05

    10:40 - 28/08/2019

    (VOH) - Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp ...