Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

    06:55 - 13/10/2019

    Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bế mạc chiều 12/10, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.